TRV:02704

ID TRV:02704
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Skinnekryss med bevegelig krysspiss eller vingeskinne skal anvendes i sporveksler med hastighet > 250 km/h
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Skinnekryss med bevegelig krysspiss eliminerer det føringsløse partiet i krysspartiet og reduserer de dynamiske tilleggskreftene som oppstår under togpasseringer. Kravet skal ivareta parameterkrav 4.2.5.2 i TSI Infrastruktur
Relatert krav
Opprettet
Referanse TSI Infrastruktur 2015 - krav 4.2.5.2
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Skinnekryss