TRV:02705

ID TRV:02705
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporveksler i Tabell: Enkel sporveksel for spor uten persontrafikk i avvik, hovedmål skal ikke prosjekteres med persontrafikk i sporvekselens avvikespor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at stående passasjerer (f.eks. klare for avstigning) ikke faller som følge av høye verdier av manglende overhøyde og sprang i manglende overhøyde.
Relatert krav TRV:02455
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Hovedmål