TRV:02705

ID TRV:02705
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sporveksler i Tabell: Enkel sporveksel for spor uten persontrafikk i avvik, hovedmål skal ikke prosjekteres med persontrafikk i sporvekselens avvikespor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon