TRV:02708

ID TRV:02708
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det tillates ikke å krumme sporveksler med bevegelig skinnekryss
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bevegelige skinnekryss for krummede sporveksler må spesialtilvirkes og har svært lang leveringstid. Kravet sikrer god logistikk og beredskap ved at bevegelig skinnekryss raskt og enkelt kan skiftes ut så lenge de ikke er krummet.
Endringsartikler 530 2016 Endringsartikkel 1330
Relatert krav
Opprettet 2016/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Minste_kurveradius_for_kurveveksler