TRV:02710

ID TRV:02710
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Dersom en sporveksel skal krummes, skal det gjennomføres en kost/nytte analyse hvor følgende kostnader skal veies opp mot nytteeffekten som oppnås ved å krumme sporvekselen:
  • økte vedlikeholdskostnader for krummede sporveksler
  • økt kostnad og leveringstid for reservedeler som må spesialtilpasses
  • lagerkostnader for reservedeler
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon