TRV:02721

ID TRV:02721
Bok 530
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Nummereringen foretas etter følgende prosedyre:
  • ved nummerering av sporveksler anvendes alltid arabiske tall
  • sporveksler som har tungespiss mot kilometreringens 0-pkt. får ulike nr.
  • sporveksler med tungespiss fra kilometreringens 0-pkt. får like nr.
  • nummereringen med ulike nr. foretas fortløpende fra den ende av stasjonen som ligger nærmest kilometreringens 0-pkt og med like nr. fra den andre enden av stasjonen
  • ligger flere sporveksler på samme høyde og retning, skal den som ligger nærmest stasjonsbygning eller spor nr 1 ha det laveste nr.
  • er det flere sporgrupper, nummereres sporvekslene fortløpende med ulike, henholdsvis like nr. innen samme sporgruppe
  • hver kryssveksel gis to nummer hvor tungeparene med tungespiss fra kilometreringens 0-pkt får like nummer og tungeparene med tungespiss mot kilometreringens 0-pkt får ulike nummer .
  • sporveksler mellom innkjørsignal A og sporveksel 1 som har tungespiss mot kilometreringens 0-punkt, får ulike nummer 101, 103, 105 osv., mens sporveksler med tungespiss fra kilometreringens 0-punkt får like nummer 102, 104, 106 osv.
  • sporveksler mellom innkjørsignal B og sporveksel 2 som har tungespiss mot kilometreringens 0-punkt, får ulike nummer 201, 203, 205 osv., mens sporveksler med tungespiss fra kilometreringens 0-punkt får like nummer 202, 204, 206 osv.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre enhetlig praksis for nummerering av sporveksler
Endringsartikler 530_2022_Endringsartikkel_3273
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Nummerering av sporveksler