TRV:02722

ID TRV:02722
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Forebygging av fare som følge av utforkjøring: Kravene til forebygging av faren som følge av utforkjøring skal stilles der:
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere risiko for sammenstøt mellom tog og kjøretøy som følge av utforkjøring fra nærliggende veier.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Faren for at motorkjøretøyer etter utforkjøring sperrer sporet og skader anleggene