TRV:02722

ID TRV:02722
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Kravene til forebygging av faren som følge av utforkjøring, skal stilles der:
  • den (forutsatte) tillatte hastigheten for jernbanesporet er 60 km/h eller større
  • der siktavstandene fra sporet til stedene hvor nærføringen begynner betraktes som utilstrekkelige, jf. '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon