TRV:02723

ID TRV:02723
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Siktavstand: Ved hastigheter i jernbanesporet mindre eller lik 55 km/h, skal minste siktavstand fra sporet og fram til stedet hvor nærføring mellom jernbane og vei starter tilfredsstille verdier gitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring.
Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring ved hastigheter lavere enn 60 km/h
Tillatt hastighet [km/h] Siktavstand mindre enn [m]
55 240
50 200
40 125
30 70
20 35
15 20
  1. Unntak: Dersom siktavstanden er mindre enn de angitte verdier i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring, skal faren som følge av utforkjøring fra vei forebygges, jf. avsnitt 3.2.3 Tilfredsstillende sikringsanordninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere risiko for sammenstøt mellom tog og kjøretøy som følge av utforkjøring fra nærliggende veier.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Siktavstander ved tillatte hastigheter i jernbanesporet mindre eller lik 55 km/h