TRV:02723

ID TRV:02723
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Ved hastigheter i jernbanesporet mindre eller lik 55 km/h skal minste siktavstand fra sporet og fram til stedet hvor nærføring mellom jernbane og vei starter tilfredsstille verdier gitt i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring.
  1. Unntak: Hvis siktavstanden er mindre enn de angitte verdier i Tabell: Siktavstander som krever forebygging av faren som følge av utforkjøring, skal faren som følge av utforkjøring fra vei forebygges, jf. avsnitt 3.2.3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Redusere risiko for sammenstøt mellom tog og kjøretøy som følge av utforkjøring fra nærliggende veier.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon