TRV:02723

ID TRV:02723
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved hastigheter i jernbanesporet mindre eller lik 55 km/h skal minste siktavstand fra sporet og fram til stedet hvor nærføring mellom jernbane og vei starter tilfredsstille verdier gitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Unntak: Hvis siktavstanden er mindre enn de angitte verdier i '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"', skal faren som følge av utforkjøring fra vei forebygges, jf. avsnitt 3.2.3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon