TRV:02729

ID TRV:02729
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Sikringsanordninger mot utforkjøringer: Det skal bygges tilfredsstillende sikringsanordninger mot utforkjøringer dersom ikke minimumskravene til avstanden mellom jernbane og vei i avsnitt 3.2.2 Minste avstander som ikke krever sikringsanordninger kan overholdes.

Som tilfredsstillende sikringsanordninger regnes:

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at utforkjøringer fra spornære veier får konsekvenser for jernbanetrafikken i form av sammenstøt tog/kjøretøy og driftstans pga. kjøretøy i/ved spor.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Tilfredsstillende sikringsanordninger