TRV:02729

ID TRV:02729
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Det skal bygges tilfredsstillende sikringsanordninger mot utforkjøringer dersom ikke minimumskravene til avstanden mellom jernbane og vei i avsnitt 3.2.2 kan overholdes.

Som tilfredsstillende sikringsanordninger regnes:

  • betongrekkverk/betongelementer med styrke som brurekkverk H2 eller H4, jf. kap. 3 i Statens vegvesens håndbok N101
  • stålskinne/-platerekkverk med styrke som brurekkverk H2 eller H4, jf. kap. 3 i Statens vegvesens håndbok N101
  • for turveier og /eller separate gang- og sykkelveier skal flettverksgjerde eller tilsvarende gjennomføres som sikringsanordning
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at utforkjøringer fra spornære veier får konsekvenser for jernbanetrafikken i form av sammenstøt tog/kjøretøy og driftstans pga. kjøretøy i/ved spor.
Endringsartikler Endringsartikkel 1113
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon