TRV:02734

ID TRV:02734
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Arealbredden b skal være minst 10 m.
  1. Unntak: Dersom arealet har en stigning som er større enn 1:2, skal arealbredden være minst 12 m.
Nødvendig arealbredde ved siden av fire eller flere parallelle spor
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering ved siden av sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon