TRV:02735

ID TRV:02735
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Det skal være plass til en horisontal stripe med bredde minst 3 m mot arealet nærmest veien.
Framgangsmåte F1 - Nødvendig avstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering mellom den spornære veien og jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon