TRV:02735

ID TRV:02735
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst
Snø fra veien deponeres ved siden av veien, dvs. mellom veien og jernbanesporet. Den dertil nødvendige bredde, målt fra skråningstopp på veien, benevnes k. Den er bl.a. avhengig av veiens bredde og må bestemmes av veimyndighetene.
Dersom skråningstopp på veien ligger i et høyere nivå enn skinnetopp vil arealbredden k omfatte skråningen. For å unngå at snø fra veien sperrer arealet som er tiltenkt jernbanens snøryddingsbehov kreves det at arealet for veiens snøryddingsbehov avsluttes med en horisomtal stripe mot det førstnevnte arealet.

Framgangsmåte F1 - Snø fra veien deponeres ved siden av veien: Det skal være plass til en horisontal stripe med bredde minst 3 m mot arealet nærmest veien, ref. Figur: Framgangsmåte F1 - Nødvendig avstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding:

Framgangsmåte F1 - Nødvendig avstand mht. jernbanens og veiens behov for snørydding
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering mellom den spornære veien og jernbanesporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Hensyn til jernbanens og veiens arealbehov for snørydding