TRV:02737

ID TRV:02737
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Minste avstander til spenningsførende deler: Minste avstander fra vei til spenningsførende deler som tilhører jernbanens kontaktledningsanlegg er gitt i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Generelle tekniske krav#Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.
  1. Unntak: Avstanden kan reduseres ved tiltak som beskyttelsesgjerde, skjerm i mast, isolator i utligger o.l.
Dette kravet har dermed konsekvenser for minste avstand spormidt - skråningstopp på vei i de tilfeller jernbanen er elektrifisert. Det skal imidlertid også tas hensyn til disse reglene dersom jernbanen ikke er elektrifisert, dersom elektrifisering er aktuelt i framtiden.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at personer kommer til skade som følge av berøring med spenningsførende komponenter i jernbaneanlegget.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei#Hensyn til kontaktledningsanlegg