TRV:02738

ID TRV:02738
Bok 520
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Det bør utarbeides snøryddingsrutiner for å sikre at opphopning av snø ikke medfører skade på støyskjerm/gjerde og jernbanetekniske komponenter eller innskrenkninger i påkrevet profil.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre plass til snødeponering mellom støyskjermer/gjerder og jernbanesporet slik at snøen ikke medfører skader på støyskjermer/gjerder eller fremføringsmessige innskrenkninger på togtrafikken.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon