TRV:02743

ID TRV:02743
Bok 522
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Minste tverrsnitt: Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt. Minste tverrsnitt er definert i Underbygning/Prosjektering og bygging#Minste tverrsnitt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Opprettholde banens profilkapasitet og hindre at det oppstår sammenstøt mellom tog og profilinnskrenkning.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav