TRV:02743

ID TRV:02743
Bok 522
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt. (Minste tverrsnitt er definert i Minste_tverrsnitt)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Opprettholde banens profilkapasitet og hindre at det oppstår sammenstøt mellom tog og profilinnskrenkning.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon