TRV:02744

ID TRV:02744
Bok 522
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kabelplassering: Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at ikke kabler legges slik at de påvirker negativt dreneringsanlegg og muligheten for å drive maskinelt sporvedlikehold.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav