TRV:02746

ID TRV:02746
Bok 522
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Mastefundament: Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.
  1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
  2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at plasseringer av mastefundamenter får negative konsekvenser for dreneringen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav