TRV:02747

ID TRV:02747
Bok 522
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Drenering av fyllinger: Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre at masser fra vedlikeholdsaktiviteter får negative konsekvenser for dreneringen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav