TRV:02752

ID TRV:02752
Bok 522
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Lengre fra enn 1700 mm: For gjenstander som i forbindelse med arbeid midlertidig lagres lengre fra spormidt enn 1700 mm gjelder Tabell: Krav til avstand.
Tabell: Krav til avstand
Høyde Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre sammenstøt mellom tog og gjenstander som er lagret nær sporet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt#Lagring av gjenstander