TRV:02764

ID TRV:02764
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst En sikkerhetssone for en skiftevei skal ikke ha noen felles del med en togvei i en avstand etter skifteveiens sluttpunkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i Tabell: Sikkerhetsavstander.

Unntak:

  1. (NSS) Sikkerhetssonen kan ha felles del med annen togvei som er sikret fra skifteveiens sluttpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet beskriver betingelser som skal være oppfylt i sikkerhetssonen til en skiftevei.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.2 Sikkerhetssone