TRV:02765

ID TRV:02765
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst En sikkerhetssone skal ikke ha noen felles del med en togveis sikkerhetssone i en avstand etter skifteveiens sluttpunkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i Tabell: Sikkerhetsavstander.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det er tilstrekkelig lengde på sikkerhetssonen og at denne sikres fritt for annet materiell som er i fare for å komme inn sikkerhetssonen. Ved å tillate felles sikkerhetssone risikerer man berøring mellom materiell der begge passerer sluttpunkt for kjøretillatelse (passhendelse).
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.1.2 Sikkerhetssone