TRV:02772

ID TRV:02772
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utløsing av en sikkerhetssone skal skje en bestemt tid etter at utløsingen ble igangsatt, avhengig av avstand (A) fra bestemt punkt i skifteveien til sluttpunkt, se Tabell: Utløsingstid for sikkerhetssone for skiftevei.

Unntak:

  1. Sikkerhetssonen kan utløses umiddelbart dersom det er sikret skiftevei fra den aktuelle skifteveiens sluttpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved passering