TRV:02772

ID TRV:02772
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Utløsing av en sikkerhetssone skal skje 30 s etter at utløsingen ble igangsatt, dersom avstand (A) fra bestemt punkt i skifteveien til sluttpunkt er maksimalt 250 m. For lengere avstander skal utløsningen beregnes ut i fra en gjennomsnittshastighet på 30 km/h. Dvs T=A*3,6/30, rundet opp til nærmeste verdi delbar på 5.

Unntak:

  1. Sikkerhetssonen kan utløses umiddelbart dersom det er sikret skiftevei fra den aktuelle skifteveiens sluttpunkt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å definere tidspunktet når en sikkerhetssone for en skiftevei kan løses ut. Kravet legger til rette for at sikkerhetssonen er sikret frem til det kan bli behov for den, uten å ta unødig kapasitet.
Endringsartikler Endringsartikkel 3669
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.2.3.2 Utløsing av sikkerhetssone ved passering