TRV:02787

ID TRV:02787
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Endring i avrenningsforhold: Det skal sikres at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for.

Slike forhold kan være:

  • jernbanens egne arbeider
  • grøfting av myrer
  • anlegg av veier
  • asfaltering
  • opparbeidelse av idrettsbaner
  • bakkeplanering for jordbruksformål
  • flatehogst
  • andre tiltak på nabogrunn
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at endring i avrenningsforhold ikke medfører en belastning på dreneringsanlegget ut over det som det er dimensjonert for.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Generelt