TRV:02788

ID TRV:02788
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Dreneringsanlegget skal:
  • drenere overbygningen, og ved behov også underbygningen,
  • hindre at vann renner inn i underbygningen,
  • lede vannet kontrollert langs ved og på tvers av sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon