TRV:02788

ID TRV:02788
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Dreneringens funksjon: Dreneringsanlegget skal:
  • drenere overbygningen, og ved behov også underbygningen
  • hindre at vann renner inn i underbygningen
  • lede vannet kontrollert langs ved og på tvers av sporet
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig drenering slik at underbygningens og overbygningens stabilitet ikke forringes ved store nedbørsmengder.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Drenering