TRV:02789

ID TRV:02789
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Rehabilitering av dreneringsanlegg: Ved rehabilitering av dreneringsanlegget skal det unngås å skade skråningsfot.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Unngå skade på skråningsfot ved rehabilitering av dreneringsanlegg slik at skråningens stabilitet ikke forringes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Drenering