TRV:02790

ID TRV:02790
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tiltak bør iverksettes dersom:
  • 1/5 av stikkrennas tverrsnitt er oppslammet
  • det er lekkasje i stikkrenna, vannet renner gjennom fyllingen, eller graver ved innløp eller utløp
  • vannet demmes opp ved inn- eller utløp, eller kapasiteten er for liten
  • det er skade på stikkrenna eller i innløp eller i utløp som kan forårsake nedrasing eller lekkasje
  • det er problemer med is i stikkrenna
  • det er andre feil/mangler som gjør at stikkrenna ikke fungerer som forutsatt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon