TRV:02791

ID TRV:02791
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tiltakskriterier for åpen drenering: Tiltak bør iverksettes dersom:
  • vannet ved normal vannføring står høyere i grøfta enn 15 cm under formasjonsplanet
  • vannet når opp til formasjonsplanet ved ekstrem vannføring
  • 1/5 av opprinnelig dybde h er oppslammet eller h<15 cm
  • det er stillestående vann i grøfta på grunn av for lite fall
  • vannet forsvinner ned i grunnen i stedet for å følge grøfta til utløp ved stikkrenne eller overvannsledning
  • det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger
  • det er andre feil/mangler som gjør at grøfta ikke fungerer som forutsatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at den åpne dreneringens kapasitet ikke forringes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Åpen drenering