TRV:02791

ID TRV:02791
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tiltak bør iverksettes dersom:
  • vannet ved normal vannføring står høyere i grøfta enn 15 cm under formasjonsplanet
  • vannet når opp til formasjonsplanet ved ekstrem vannføring
  • 1/5 av opprinnelig dybde h er oppslammet eller h<15 cm
  • det er stillestående vann i grøfta på grunn av for lite fall
  • vannet forsvinner ned i grunnen i stedet for å følge grøfta til utløp ved stikkrenne eller overvannsledning
  • det er busker/trær i grøfta, eller grøfta er blokkert av lokale ras og utglidninger
  • det er andre feil/mangler som gjør at grøfta ikke fungerer som forutsatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon