TRV:02792

ID TRV:02792
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tiltak bør iverksettes dersom:
  • 1/5 av diameteren på røret er oppslammet
  • rørkapasiteten er utilstrekkelig ved ekstrem vannføring
  • grøftemassene er tette og kapasiteten for liten
  • det er andre feil/mangler som gjør at dreneringa ikke fungerer som forutsatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon