TRV:02792

ID TRV:02792
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tiltakskriterier for lukket drenering: Tiltak bør iverksettes dersom:
  • 1/5 av diameteren på røret er oppslammet
  • rørkapasiteten er utilstrekkelig ved ekstrem vannføring
  • grøftemassene er tette og kapasiteten for liten
  • det er andre feil/mangler som gjør at dreneringa ikke fungerer som forutsatt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at den lukkede dreneringens kapasitet ikke forringes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Lukket drenering