TRV:02793

ID TRV:02793
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tiltakskriterier for kummer: Tiltak bør iverksettes dersom:
  • vannet står over rørnivå i kummen
  • 1/5 av diameteren på drensledningen er oppslammet
  • oppslamming har nådd 10 cm fra avløp i sandfangskummer
  • det er andre feil/mangler som gjør at kummen ikke fungerer som forutsatt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kummens dreneringskapasitet ikke forringes.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Kummer