TRV:02794

ID TRV:02794
Bok 522
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Eksterne tiltakshavere: Det skal ikke gis tillatelse til eksterne tiltakshavere til å legge eller føre vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner som er en del av jernbanens drenssystem.
Vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner tar opp en del av kapasiteten til stikkrennene og er til ulempe ved drift og vedlikehold.

For etablering av kryssing under sporet for eksterne, se Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Grov infrastruktur på Bane NORs grunn.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forhindre at eksterne vann- og kloakkledninger, kabler, rør og lignende gjennom stikkrenner tar opp en del av kapasiteten til stikkrennene og er til ulempe ved drift og vedlikehold.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Drenering#Ledningsanlegg tilhørende eksterne