TRV:02795

ID TRV:02795
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst For at samtidige togbevegelser tillates på stasjoner med planovergang eller plattformadkomst i plan skal minimum ett av følgende være oppfylt:
  1. Planovergang/plattformadkomst ligger etter innkjørtogveiens sluttpunkt (utenfor indre stoppskilt/ hovedsignal) og er sikret med enten
    • helbom
    • halvbom og fysisk skille mellom kjørebanene i veien
  2. Planovergangen er plassert slik at veifarende ikke har mulighet til å se mer enn ett av togene som er i bevegelse
  3. Plattformadkomst ligger etter innkjørtogveiens sluttpunkt (utenfor indre stoppskilt/indre hovedsignal) og er sikret i henhold til krav i Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Atkomst_til_plattform. Merking skal utformes i henhold til krav i Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner.
  4. Plattformadkomst uten veisikringsanlegg går over kun ett spor og alle tog som skal passere plattformadkomsten stopper foran overgangen før passering. Plattformadkomsten skal ikke være nærmere stoppunktet enn 10 m og ikke lenger unna enn 35 meter.
    Dersom tog ikke kan stoppe foran plattformadkomsten må rekkefølgebasert innkjør benyttes.
I tillegg til minimumstiltak må øvrige tiltak vurderes i henhold til ALARP-prinsippet.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at samtidige togbevegelser på stasjoner med planovergang eller plattformadkomst i plan foregår på en sikker og oversiktlig måte.
Endringsartikler Endringsartikkel 2116
Relatert krav
Opprettet
Referanse Risikovurdering RA-2018-0354
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.3 Samtidige togbevegelser