TRV:02796

ID TRV:02796
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Når et stoppskilt, hoved- eller dvergsignal (x) skal plasseres for å tillate togbevegelse i bevegelsesområdet (a) mot flanken til bevegelsesområdet (b), skal sikkerhetsavstand gitt av Tabell: Sikkerhetsavstander opprettes, se Figur: Bevegelsesområde mot flanken til en togvei:
Figur: Bevegelsesområde mot flanken til en togvei
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal redusere risikoen ved en eventuell feilaktig passering av et sluttpunkt når det ikke er gitt kjøretillatelse for videre kjøring.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.3.1 Bevegelsesområde mot flanke