TRV:02797

ID TRV:02797
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alternativ I :

(NSS) Sikkerhetsavstanden kan reduseres til 200 meter under følgende forutsetninger:

  1. Det settes opp et dvergsignal (z) 250 meter foran signal (y) som viser ”Varsom kjøring tillatt” når signal (y) viser signal ”Stopp”, se Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 200 meter.
Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 200 meter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å redusere risikoen ved en eventuell feilaktig passering av sluttpunktet når det ikke er gitt kjøretillatelse for videre kjøring.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.3.1.1 Alternative sikkerhetsavstander (NSS)