TRV:02799

ID TRV:02799
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alternativ III :

Dette alternativet bør som hovedregel kun benyttes ved ombygging av eksisterende anlegg.

(NSS) Sikkerhetsavstanden kan reduseres til 150 meter under følgende forutsetninger:

  1. Togveien avsluttes mot et dvergsignal med signalskiltet ”Togvei slutt” på samme mast, samt at et hovedsignal er plassert i sikkerhetssonens ende, se Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter - alternativ 2. Dvergsignalet skal vise signalbilder i henhold til TJN (Trafikkregler for jernbanenettet).
  2. ATC-systemet er prosjektert (se Signal/Prosjektering/ATC) slik at hastigheten ved signal (y) ikke er høyere enn 40 km/h, og at rullende materiell vil stoppe før middel selv ved bortfall av ATC-informasjon i både balisegruppe og ved hovedsignalet.
Figur: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å redusere risikoen ved en eventuell feilaktig passering av sluttpunktet når det ikke er gitt kjøretillatelse for videre kjøring. Kravet beskriver en løsning hvor dvergsignaler og ATC gjør at sikkerhetsavstanden kan reduseres.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.3.1.1 Alternative sikkerhetsavstander (NSS)