TRV:02799

ID TRV:02799
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alternativ III :

Dette alternativet bør som hovedregel kun benyttes ved ombygging av eksisterende anlegg.

c) (NSS) Sikkerhetsavstanden kan reduseres til 150 meter under følgende forutsetninger:

  1. Togveien avsluttes mot et dvergsignal med signalskiltet ”Togvei slutt” på samme mast, samt at et hovedsignal er plassert i sikkerhetssonens ende, se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'. Dvergsignalet skal vise signalbilder i henhold til TJN (Trafikkregler for jernbanenettet).
  2. ATC-systemet er prosjektert (se Signal/Prosjektering/ATC) slik at hastigheten ved signal (y) ikke er høyere enn 40 km/h, og at rullende materiell vil stoppe før middel selv ved bortfall av ATC-informasjon i både balisegruppe og ved hovedsignalet.
Grafikkvisning
Figur 1: Samtidige togveier med sikkerhetsavstand 150 meter
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon