TRV:02800

ID TRV:02800
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Når et stoppskilt, hoved- eller dvergsignal (x) skal plasseres for å tillate togbevegelse i bevegelsesområdet (a) parallelt mot flanken til sikkerhetssonen for bevegelsesområdet (b), skal sikkerhetsavstand gitt i Tabell: Sikkerhetsavstander opprettes, se Figur: Parallelle bevegelsesområder:
Dersom et signal (y) plasseres med en avstand til middel utover 5 meter, kan denne avstanden trekkes fra kravet til sikkerhetsavstand.
Figur: Parallelle bevegelsesområder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.3.2 Parallelle bevegelsesområder