TRV:02801

ID TRV:02801
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Når et stoppskilt, hoved- eller dvergsignal (x) skal plasseres for å tillate motrettet togbevegelse i bevegelsesområdet (a) mot bevegelsesområdet (b), skal sikkerhetsavstand gitt i Tabell: Sikkerhetsavstander opprettes, se Figur: Motrettede bevegelsesområder:
Figur: Motrettede bevegelsesområder
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.3.3 Motrettede bevegelsesområder