TRV:02804

ID TRV:02804
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting skal området ikke ha noen felles del med en togvei, en togveis sikkerhetssone, skiftevei eller et arbeidsområde.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1014
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.4.2 Frigiving lokalt skifteområde