TRV:02819

ID TRV:02819
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.

Trær og lignende skal fjernes dersom man frykter at de for eksempel p.g.a. råte kan velte og derved skade ledningene. Avstanden skal minimum være 3,0 meter + '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'. For våre spenninger er '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"'. Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg må oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og veiledning til forskriften. Se for øvrig skisse i figur 1.

'"`UNIQ--figure-00000002-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon