TRV:02819

ID TRV:02819
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Vindfall: Trær som under sterk vind, eventuelt kombinert med ising eller tung snø, kan brekke eller velte over sporets, kontaktledningsanleggets og strømforsyningens komponenter, skal fjernes.

Trær i jernbanefyllingen som vurderes å kunne rotvelte bør også fjernes selv om disse ikke kan falle over sporet.

Utførelse: Minsteavstanden på 3 meter til luftledningsanlegg skal oppfylles ved spesifisert ledertemperatur, ved spesifisert islast og ved spesifisert vindlast. Se for øvrig skisse i Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.

Figur: Grense for områder det ikke tillates at trær kan komme innenfor, jf. FEF.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hindre at trær/vegetasjon velter over ledningene.

Hindre at rotvelt forårsaker svekking av fylling ved å gjøre den mer utsatt for erosjon.

Endringsartikler Endringsartikkel 3783
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Trebrekk og vindfall over sporet