TRV:02827

ID TRV:02827
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Til fastmerke: På strekninger med GVUL skal det fra ethvert sted på sporet være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke. På strekninger med VUL skal det fra samtlige VUL-merker være fri sikt til minst ett geodetisk fastmerke.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det ikke finnes vegetasjon som sperrer nødvendige siktlinjer ved kontroll av sporets beliggenhet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Fri sikt til fastmerker