TRV:02828

ID TRV:02828
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Til planoverganger: Sikt til tog fra planoverganger uten teknisk sikring skal tilfredsstille krav i Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger, avsnitt 2.1.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig sikt for person som har til hensikt å krysse jernbanen slik at kryssingen kan foregå på en trygg måte.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse jernbaneinfrastruktfoskriften §3.6.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Sikt til tog fra planoverganger uten teknisk sikring