TRV:02843

ID TRV:02843
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) For at et arbeidsområde skal kunne sperres, skal objekt som gir dekning til området være dekningsgivende.
Dekning gis normalt gjennom nærmeste dekningsgivende objekt på eller like utenfor grensen for arbeidsområdet. Dersom dette ikke er mulig (signal kan ikke vise stopp, sporveksel ute av kontroll) kan dekning oppnås ved at dekning overtas av et dekningsgivende objekt utenfor det opprinnelig dekningsgivende objektet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1662
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.3 Sperring og sikring