TRV:02846

ID TRV:02846
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Når et arbeidsområde er sperret og sikret, skal sporveksler, avsporingstunger og sporsperrer som inngår i området frigis for lokal omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1662
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.3 Sperring og sikring