TRV:02847

ID TRV:02847
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Når et arbeidsområde er sperret og sikret, skal samlelåser for oppbevaring av kontrollåsnøkler for kontrollåste sporveksler/sporsperrer/avsporingstunger som inngår i området kunne frigis.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1662
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.3 Sperring og sikring