TRV:02848

ID TRV:02848
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Når to arbeidsområder som grenser til hverandre sperres og sikres, skal koblede sporveksler i grensesnittet mellom de to arbeidsområdene være frigitt for lokal omstilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1662
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.5.3 Sperring og sikring