TRV:02859

ID TRV:02859
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) For at en sentralstilt sporveksel, avsporingstunge eller sporsperre skal kunne omlegges sentralt, skal sveiv(er) som er inkludert i forriglingen og som tilhører området som sporvekselen, avsporingstungen eller sporsperren ligger i, være i kontroll.

Unntak:

  1. Gjelder ikke når sveivenes posisjon bare skal indikeres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 902
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.6.1 Generelt om sporveksel, avsporingstunge og sporsperre