TRV:02862

ID TRV:02862
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) For at en sporveksel skal kunne omlegges, skal den ikke være motrettet og inngå i en togveis sikkerhetssone.

Unntak: Kravet gjelder ikke dersom funksjonaliteten i sikringsanlegget er slik at sikkerhetssone etableres i begge spor før og under omlegging.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 2071
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon