TRV:02893

ID TRV:02893
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) For at et dvergsignal i skiftevei skal kunne vise ”Kjøring tillatt”, skal følgende krav være oppfylt:
  1. Samtlige sporavsnitt som inngår i skifteveien skal være frie
  2. Etterfølgende dvergsignal viser ”Varsom kjøring tillatt” eller ”Kjøring tillatt”
  3. Kontrollåste sporveksler er kontrollert i korrekt posisjon
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.9 Dvergsignal (NSS)