TRV:02932

ID TRV:02932
Bok 510
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Krypstrømsavstand: Minste krypstrømsavstand for isolatorer skal dimensjoneres i henhold til EN 50124-1 basert på høyeste kontinuerlige driftsspenning UNm = 17,25 kV og relevante miljøbetingelser.
  1. Utførelse: Krypstrømsavstanden kan overdimensjoneres uten at det gir negative konsekvenser for det elektriske anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 510_2020_Endringsartikkel_2594
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon