TRV:02972

ID TRV:02972
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Hovedforsyning: Hovedforsyning kan etableres med en av følgende løsninger:
  • Forsyning fra allment forsyningsanlegg
  • Forsyning fra eget langsgående forsyningsanlegg med høyspenning eller 1000 V
  • Forsyning fra kontaktledningen via en biforbrukstransformator eller reservestrømstransformator
  • Forsyning med alternative kilder som sol, vind, og liknende
Se REN blad 4100 for veiledning om metoder for tilknytning til allment forsyningsanlegg.

Se Teknisk regelverk: Lavspenning og 22 kV, Prosjektering, Forsyning med 22 kV (11 kV) for krav til utforming av langsgående forsyningsanlegg med høyspenning.

Se Teknisk regelverk: Kontaktledning, Prosjektering og bygging, Komponenter, Vedlegg, Transformatorer for krav til forsyning fra kontaktledningen med biforbrukstransformator og reservestrømstransformator.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon