TRV:02992

ID TRV:02992
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst h) TN-system: Dersom kabelen fra ”a” og ”b” til installasjoner er kortere enn 30 meter, kan det være for liten kapasitans i kretsen, og det kan være fare for høye spenninger mellom faselederne i kabelen og jord. I slike tilfeller skal ”b” ha en permanent forbindelse til returkretsen (uten overslagssikring).
  1. Utførelse: "b" kan utjevnes til returkretsen i det generelle tilfellet (uten overslagssikring).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon