TRV:03009

ID TRV:03009
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
Med «sårbart» forstås at utstyr eller funksjoner relatert til togfreføring kan svikte dersom installasjonene blir utsatt for påkjenninger utover det som er spesifisert eller forutsatt.

a) Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr: For elektrotekniske rom med sårbart utstyr skal det prosjekteres ut fra definert kategori, se Tabell: Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr. Det skilles mellom følgende kategorier:
  1. Vurdering: Kontroller om det er eller blir opprettet noder i det nasjonale eller et regionalt transmisjonsnett, se informasjon i Ekom/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Anleggsspesifikke_krav.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon