TRV:03014

ID TRV:03014
Bok 510
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Våtrom: I rom rett over elektroteknisk rom skal det ikke være bad, kjøkken eller annet våtrom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom